Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej základnej školy - Narnia, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 27, Pezinok
Aprobácia
Biológia, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
398
Platové podmienky
V rámci našich možností sa snažíme, aby pedagogickí aj nepodagogickí zamestnanci boli dobre platovo ohodnotení ale musíme rešpektovať naše možnosti. Plat zamestnanca vždy zohľadňuje zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Láska k deťom, rešpektovanie individuality, radosť z práce s deťmi, pedagogický rozhľad, chuť experimentovať, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme a komunikácia aj s rodičmi. Formálne vzdelanie v súlade s platnou legislatívou nie je nevýhodou ale ani podmienkou.
Ďalšie požiadavky
Prečo Narnia?
Sme školou v srdci ktorej je dieťa. Kľúčovou je pre nás láska k deťom a odovzdávanie vedomostí v partnerskom a rešpektujúcom vzťahu. V duchu našej misie sa usilujeme byť inovatívni, sledujeme trendy vo vzdelávaní a reflektujeme potreby žiakov pre život v rýchlo sa meniacom svete.

Koho hľadáme?
Hľadáme učiteľa/ku do nášho dynamického, mladého tímu, ktorý/á:
- Buduje vzťahy s deťmi aj kolegami
- Je nastavený na rast
- Je otvorený prijímaniu spätnej väzby
- Proaktívne sa zapája do života školy

Čo ponúkame?
- príjemné a podnetné pracovné prostredie
- priestor na prípravu a profesionálny rast
- zapojenie do inovatívnych metód výučby
- vedenie počúvajúce svojich zamestnancov
- školský počítač, materiálna podpora

Čo očakávame?
- výučbu predmetu v rozsahu 18 hodín týždenne (alebo menej pri čiatočnom úväzku)
- osvojenie si školských systémov (Edupage, MS Office, Pointbook)
- účasť na pravidelných poradách a školeniach
- spoluprácu s podporným tímom (napr. oboznámenie sa s diagnostikami detí apod.)

Ak vás náš inzerát zaujal:
Pošlite nám svoj životopis a krátky motivačný list. Vybraným uchádzačom sa ozveme s pozvaním na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej základnej školy - Narnia
Komenského 27
90201 Pezinok
https://czsnarniapk.edupage.org/
0263830864,02 321 115 57
Kontaktná osoba
Miroslava Petrakovičová
0901788388