Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola veterinárna, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drážovská 8/14, Nitra
Aprobácia
Laboratórna technika, Patológia, Veterinárna starostlivosť
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
446
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
nadštandardné odmeňovanie, odmeny 2x do roka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 8/14
95012 Nitra
sosvetnr.edupage.org
0377922002,0377922001
Kontaktná osoba
RNDr. Ľuboš Černý
0948792224