Predmet

Vedúci školskej jedálne

Školská jedáleň pri Materskej škole, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod Rovnicami 1, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
15.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
170
Platové podmienky
1250 € brutto/mesiac
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office (word, excel, outlook) - bežná užívateľská prax, Práca so softvérom skladového hospodárstva (VIS, EduPage) výhodou
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania
Ďalšie požiadavky
Pozíciu obsadzujeme pre dve školské jedálne pri MŠ Pod Rovnicami a Suchohradská

Nástup dohodou.

Náplň práce:
-riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne
-nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, verejné obstarávanie na nákup potravín
-tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka
-vedenie požadovanej evidencie (normovací hárok, predpis stravného, platieb, preplatkov a nedoplatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie)
-zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov
-realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov
-zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovania v ŠJ
-dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Ďalšie požiadavky:
-najmenej 3 roky praxe v oblasti služieb poskytovania stravovania (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
-prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
-znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania
-spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
-zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
-bezúhonnosť

Ponúkané výhody:
5 dní dovolenky navyše
2 dni voľna navyše (tzv. sick days)
Odmena pri jubileu
13.plat
Príspevok do DDS
Možné osobné ohodnotenie
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň pri Materskej škole
Pod Rovnicami 1
84104 Bratislava-Karlova Ves
65420908
Kontaktná osoba
Ing.Katarína Šajbanová
0270711163