Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Podbrezová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Družby 554/64, Podbrezová
Aprobácia
Informatické systémy, Informatika, Informatika a výpočtová technika
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
350
Platové podmienky
Základná zložka platu od 1 232 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: Informačné technológie,
Informatika,
Informatika a výpočtová technika

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Informácia o výberovom konaní:
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 29.02.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64
97681 Podbrezová
https://skolyzp.edupage.org/
048/6712 725
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Pindiaková
+421486712720