Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
240
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky:
- budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
- veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
- zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť
- uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia


Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte mailom na mailovú adresu [email protected] s priloženým podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Poznámka:
Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
https://zslietava.edupage.org/
+421905454707,0905454707
Kontaktná osoba
Tatiana Obložinská
0905454707