Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Materská škola, Láb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ignáca Juračku 223/10, Láb
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office (word, excel) - bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva (Edupage, Soft-GL)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania / ekonomické vzdelanie.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
• riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne
• nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv,
• tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka
• vedenie požadovanej evidencie (normovací hárok, predpis stravného, platieb, preplatkov a nedoplatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie)
• zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov
• realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov
• zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovania v ŠJ
• dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Ďalšie požiadavky:
• termín nástupu možný dohodou
• prax v zariadení školského stravovania vítaná
• spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
• bezúhonnosť

Všeobecné spôsobilosti:
• Schopnosť organizovať a efektívne plánovať práce
• Samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť
• Finančná a ekonomická gramotnosť
• Komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ignáca Juračku 223/10
90067 Láb
https://mslab.edupage.org/
0347790336,034/7790336
Kontaktná osoba
Mgr. Dagmar Blažíčková
0911893123