Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Aprobácia
Chémia
Termín nástupu
3.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
309
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti - MS - office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Ďalšie požiadavky
Nástup možný od 1.9. 2024 /alebo od 3.6.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51
97404 Banská Bystrica
https://gmkbb.edupage.org/
0484230061,0905200225
Kontaktná osoba
Jana Kováčová
0484230061