Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Narnia, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná 2, Banská Bystrica
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
20.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
-láska k deťom, pedagogický rozhľad, chuť experimentovať a hľadať nové metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme, komunikácia s rodičmi, kritické myslenie

- hodnotové smerovanie v súlade s kresťanským poslaním a víziou školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Narnia
Okružná 2
97404 Banská Bystrica
https://narniabb.edupage.org/
0948 900 135
Kontaktná osoba
Marek Golian
0948900135