Riaditeľ

Súkromná materská škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná 2471/131, Zvolen
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Ďalšie požiadavky
Nápĺň práce, právomoci a zodpovednosti
Riadenie škôl a školských zariadení
Plnej miere zodpovedný za chod materskej školy a samostatne riadi personál zariadenia
Zodpovedá za vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie prevádzky
Plnohodnotne viesť chod materskej školy vrátane aktívneho učenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov
Spĺňanie podmienok pre činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť
Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov
Ovládanie štátneho jazyka
Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva
Riadiaca prax minimálne 3 roky
komunikatívnosť, spolahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, pracovitosť a lojalita.
Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Okružná 2471/131
96001 Zvolen
https://heurekaskolka.edupage.org/
0948716696
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693