Psychológ, školský psychológ

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 805/3, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
2.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excell, Internet, E-mail
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výkon pracovnej pozície: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, empatia, samostatnosť, kreativita, ovládanie cudzieho jazyka výhodou, ako aj vodičského preukazu. Vítané sú výcviky a kurzy v danej problematike a znalosť písania odborných správ a rôznych písomností.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
Nevädzová 805/3
82101 Bratislava-Ružinov
http://cspp-nevadzova.webjet.sk/
0907929610
Kontaktná osoba
PhDr. Jozef Štefan, PhD.
+421907929610