Kuchár / kuchárka

Hotelová akadémia, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Južná trieda 10, Košice-Juh
Termín nástupu
2.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
504
Platové podmienky
- V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tarifný plat 884 - Eur brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- stredoškolské vzdelanie v odbore kuchár (výučný list)
Osobnostné predpoklady:
- manuálna zručnosť
- odborná spôsobilosť
- samostatnosť, zodpovednosť
- spoľahlivosť


Dĺžka praxe: minimálne 3 roky

Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie o dosiahnutom vzdelaní
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy : Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, alebo elektronicky na e-mail:
[email protected]


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Južná trieda 10
04001 Košice-Juh
https://hotelovake.edupage.org/
0557260705,055/7260705
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Grega
0947979898