Sociálny pedagóg

Základná škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zarevúca 18, Ružomberok
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
667
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom
• profesijný životopis
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.) prosíme zaslať elektronicky na zverejnenú mailovú adresu do 15.12.2023.
Kontaktovaní budú iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Zarevúca 18
03401 Ružomberok
https://zszarevuca-rk.edupage.org/
0444320192,044 432 91 34
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Štrof
0905734588