Riaditeľ

Materská škola, Ohradzany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ohradzany 162, Ohradzany
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
24
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, word, excell...
Ďalšie požiadavky
splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, najmenej 5 rokov praxe, komunikačné a riadiace schopnosti, osobné a morálne predpoklady, bezúhonnosť a zdrav.spôsobilosť, znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Požadované doklady: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruk.životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - preukázanie splnenia kvalifikačných predpokladov, kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní, čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti, potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagog.zamestnanca, stručný návrh koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy, písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z., čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ohradzany 162
06722 Ohradzany
0577795231,0908 848 727
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Kličová
0918727525