Učiteľ/ka ZUŠ

Spojená škola, Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oslobodenia č. 165, Belá
Termín nástupu
5.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
330
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – absolutórium konzervatória, vysokoškolské vzdelanie 1., stupňa, 2. stupňa; vzdelanie v danom študijnom odbore hra na zobcovej flaute.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti – zodpovednosť a dôslednosť pri plnení pracovných
povinností, samostatnosť, flexibilita

Ďalšie: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
žiadosť (uviesť telefonický a emailový kontakt)
štruktúrovaný životopis
motivačný list
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Oslobodenia č. 165
01305 Belá
https://zsbela.edupage.org/
0949581426
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Boháč
+421904134614