Učiteľ/ka SŠ

Spojena škola, Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Aprobácia
Informačné technológie, Informatika, Informatika a výpočtová technika
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21
92901 Dunajská Streda
https://sosds.edupage.org/
031/552 28 36
Kontaktná osoba
Ing. Angelika Vajdaová
+421 902 451 992