Pomocná sila do kuchyne

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice-Juh
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 843,- Eur brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
odborná spôsobilosť
prax v školskom stravovaní vítaná
manuálna zručnosť
samostatnosť, zodpovednosť
spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

dvojzmenný pracovný režim
dovolenka 6 týždňov

Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na
adresu [email protected] do 31.12.2023. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice-Juh
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894,055/6436891
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891