Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
548
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, open office, powerPoint,programovanie Phyton
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia vhodná aj pre študenta VŠ, aj pre dôchodcu/dôchodkyňu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
85203 Bratislava-Petržalka
https://einsteinova.edupage.org/
63453193,63451184
Kontaktná osoba
PaeDr. Monika Kolková
0915145834