Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola ProPueris, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stará baštová 11, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadujeme:
- Ukončenú minimálne strednú pedagogickú školu (denné štúdium 4-ročné) alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika.
- Ovládanie slovenského jazyka na vynikajúcej úrovni (správne vyjadrovanie, štylistika, slovný prejav, artikulácia...).
-Bezúhonnosť.
-Zdravotnú spôsobilosť.

Výhodou:
- Absolvovaný Montessori kurz, príp. kurz Hejného vyučovacej metódy.
- Ovládanie anglického jazyka na úrovni B1 alebo iného cudzieho jazyka.
- Hra na hudobný nástroj.
- Práca s canvou.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kvalifikovanú pani učiteľku na zástup počas PN, následne materskej a rodičovskej dovolenky.
Naša pani učiteľka by mala byť kreatívna, samostatná, lojálna ku kolektívu, schopná kooperácie, flexibilná a samozrejme komunikatívna. Svojím pedagogickým majstrovstvom, prípravou edukačných aktivít by si mala vedieť získať deti a osloviť rodičov.
www.kreativnaskolka.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola ProPueris
Stará baštová 11
04001 Košice-Staré Mesto
www.kreativnaskolka.sk
0905921767
Kontaktná osoba
PaedDr. Patricia Fekete
0905 921 767