Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská 3126/2, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Občianska náuka
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
702
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Termín podávania životopisov a žiadostí do 24.11.2023 a ďalšie podrobné informácie sú uvedené sa www.sosdza.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
01008 Žilina
https://www.sosdza.sk
0415252021,0415253614,041/202 8850
Kontaktná osoba
Ing. Juliana Duháčková
0905663539