Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Veľké Leváre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Melíškova 650, Veľké Leváre
Termín nástupu
27.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
330
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet - pokročilý
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania.
Ďalšie požiadavky
Mzdová a personálna agenda:
- vedie personálnu agendu zamestnancov školy, spojenú so vznikom a zánikom pracovného pomeru,
- pripravuje podklady pre spracovanie miezd,
- pripravuje podklady ročného zúčtovania dane,
- komunikuje s príslušnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, štatistickým úradom, daňovým úradom,
- zabezpečuje archiváciu dokladov,
- spravuje sociálny fond a iné.

Ekonomická agenda:
- zodpovedá za rozpočet školy (tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov),
- vystavuje a uhrádza faktúry,
- pripravuje podklady pre spracovanie mesačných účtovných dokladov,
- vypracováva štatistické výkazy o práci,
- vyhotovuje ročnú správu o hospodárení a iné.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Melíškova 650
90873 Veľké Leváre
https://zsvlevare.edupage.org/
0347794110, 0911979375,+421911979375
Kontaktná osoba
Vladimíra Perničková
0911979375