Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ivana Krasku 29, Trnava
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
232
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, microsoft office, internet.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Triedny učiteľ v 3. ročníku. Spolupodieľanie sa na zavádzaní kurikulárnej reformy. Aprobácia na anglický jazyk.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ivana Krasku 29
917 05 Trnava
www.zsmodranka.edupage.sk
0335543049,0915763047, 0911348088
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Delinčáková
0911348088