Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola Myjava, Myjava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 413/8, Myjava
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
programovanie v jazyku Python, Delphi, programovanie mikroprocesorov, tvorba HTML stránok, MS Office.
Vzdelanie
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

poskytnutie bezplatného ubytovania v školskom byte

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8
90701 Myjava
spsmyj.edupage.org
0346212348
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Foltín
0918 591 672