Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom
• profesijný životopis
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.) prosíme zaslať elektronicky na zverejnenú mailovú adresu do 24.11.2023.
Kontaktovaní budú iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
https://zsbelusa.edupage.org/
042/4624691,0948071045
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045