Údržbár

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Bratislava-Devínska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Od 1 300 €/mesiac
Výsledná výška mzdy bude predmetom dohody na základe odbornosti, skúsenosti, vedomostí a zručností kandidáta.
+ atraktívna variabilná zložka osobného hodnotenia
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredoškolské elektrotechnického smeru
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
• Kontroluje elektrické rozvody od rozvádzačov, podružných skriniek po príslušné ukončenia (vypínače, zásuvky, napojenia osvetľovacích telies, bleskozvody, areálové osvetlenie atď.), a v prípade potreby, zistené poruchy hlási nadriadenému a následne ich odstraňuje
• Vedie záznamy o poruchách
• Okamžite rieši životu nebezpečné poruchy a havarijne situácie súvisiace so správou a údržbou budovy
• Údržba a výmena osvetľovacích telies, prípadne trubíc (komplet)
• Zabezpečuje potrebný materiál na opravy a ostatný materiálu potrebný na prevádzke
• Zúčastňuje sa na pravidelných revíznych kontrolách elektro každého druhu, BOZP a PO a podľa možnosti obratom odstraňuje prípadné poruchy. V prípade potreby odstránenia porúch inými dodávateľmi, po odsúhlasení s nadriadeným zabezpečuje ich opravu.
• Spolupracuje pri navrhovaní drobných stavebných zmien, alebo pri výmene zariadení
• Vyhľadáva inovatívne riešenia
• V rámci prevádzky výmenníkových staníc obsluhuje stanice kúrenia, TUV a tlakové nádoby
• Stará sa o ostatné činnosti súvisiace s údržbou objektu
• Vykonáva ďalšie práce na základe pridelenia priamym nadriadeným, hlavne počas prázdnin aj v exteriéri

Ďalšie požiadavky:
• Platné oprávnenie ako samostatný elektrotechnik, § 22
• Vodičský preukaz typu B
• Remeselná zdatnosť aj pre ďalšie profesie

Prax na pozícii/v oblasti:
Min. 5 rokov praxe v obdobnej pozícii

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
84306 Bratislava-Devínska Nová Ves
https://sosaba.edupage.org/
02/69307211,+421 2 69 307 210
Kontaktná osoba
Dana Preisingerová
0903281427