Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Dolné Obdokovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolné Obdokovce 184, Dolné Obdokovce
Termín nástupu
23.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
33
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, moderná didaktická technika
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Nástup do práce: asap, najneskôr od 01.12.2023
Zoznam požadovaných dokladov: štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania, fotokópia o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, profesionálny prístup k deťom, kreativita, zodpovedný prístup k práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Dolné Obdokovce 184
95102 Dolné Obdokovce
dolneobdokovce.sk/institucie-organizacie/skolstvo/materska-skola
0377876302,903762193
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Beneová
0905478099