Školský digitálny koordinátor

Súkromná základná škola FELIX, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 1218, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, PC pokročilý, inštalácia softvéru
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora
pomáhajúcich profesií III-NIVAM., kde sa vyžaduje minimálne tri roky praxe na pozícii učiteľ. Podmienkou je, aby do roka od nástupu absolvoval inovačné vzdelávanie.
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje
a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e) pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g) administráciu online testovaní,
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FELIX
Hurbanova 1218
03101 Liptovský Mikuláš
https://zsfelixlm.edupage.org/
+421910521091
Kontaktná osoba
Dagmar Dutková
0911058998