Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 22, Žilina
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
15.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
478
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce na PC, Word, Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zástup počas dočasnej pracovnej neschopnosti (dlhodobej).
Ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť odpis z registra trestov – úspešný uchádzač), prax v odbore vítaná.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Veľká okružná 22
01001 Žilina
https://gvoza.edupage.org/
+421 415620288,+421 915 968 386
Kontaktná osoba
Gabriela Bajzová
+421 41 5620288