Asistent učiteľa

Základná škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Termín nástupu
20.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
549
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
OpenOffice, Word, Microsoft Excel,
Vzdelanie
Vzdelanie

Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v aktuálnom znení a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky:

● vítané sú skúsenosti s prácou so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a prax v školstve.

Nástup na základe dohody možný ihneď.
Ďalšie požiadavky
Informácie pre záujemcu: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný životopis, • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy poštou alebo emailom [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Trieda SNP 20
97447 Banská Bystrica
https://zssnpbb.edupage.org/
0484144723,0484144722,048/4144723
Kontaktná osoba
Sergej Čabala
0910778024