Pomocná sila do kuchyne

Gymnázium, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Golianova 68, Nitra
Termín nástupu
3.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
707
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nepožadujeme
Vzdelanie
základné - podmienkou je odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, resp. jej absolvovanie do 3 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru, alebo SO vzdelanie potravinárskeho smeru
-zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Pomocné práce v kuchyni - čistenie zeleniny, umývanie riadu a kuchynských strojov, sanitačné práce v prevádzke, manipulácia s tovarom, dodržiavanie HACCP.
Pracovná zmluva na dobu určitú do 30.6.2024, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
- prax v školskom stravovaní vítaná
- pracovná doba pondelok -piatok od 7,00 do 15,00 hod.
- plat 833,50 € brutto
Potrebné doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- doklad o dosiahnutom vzdelaní
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Golianova 68
94901 Nitra
https://gymgol.edupage.org/
037/6409654
Kontaktná osoba
RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy
0376409654