Hlavný kuchár / kuchárka

Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídlisko Lúky 1226, Vráble
Termín nástupu
13.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
339
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie - kuchár - 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Úplné stredné odborné vzdelanie - kuchár - 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Ďalšie požiadavky
Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Náplň práce:
- dodržiavanie správnych technologických postupov a receptúr pri príprave jedál,
- dodržiavanie predpisov HCCP a osobnej hygieny,
- kontrola a organizácia činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne (pomocný kuchár, pomocná sila),
- vypĺňanie normovacieho hárku na potraviny,
- podieľať sa na tvorbe jedálneho lístka,
- preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru,

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Požiadavky na zamestnanca:

Požadovaný stupeň vzdelania:
Nižšie stredné odborné vzdelanie - kuchár - 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Úplné stredné odborné vzdelanie - kuchár - 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

Prax: aspoň 2 roky

Všeobecné spôsobilosti:
- analyzovanie a riešenie problémov
- komunikácia (jednanie s ľuďmi)
- organizovanie a plánovanie práce
- rozhodovanie
- samostatnosť

Osobnostné predpoklady:
- precíznosť (presnosť)
- spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky
- zdravotný preukaz

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Sídlisko Lúky 1226
95201 Vráble
zsslvrable.edupage.org
0377832519
Kontaktná osoba
Ing. Vladislava Fialková
0377832519