Učiteľ/ka MŠ

Materská škola Lúky, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídlisko Lúky 1221/37, Vráble
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
100
Platové podmienky
v zmysle aktuálnych platových taríf pedagogických zamestnancov od 938,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
spôsobilosť na právne úkony,
morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
komunikačné a organizačné schopnosti,
kreatívnosť, flexibilita,
pozitívny prístup a vzťah k deťom,
znalosť AJ je výhodou.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklad o ukončení vzdelania,
motivačný list,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zák. č. 18/2018,
doklad o zdravotnej spôsobilosti (predkladá vybraný uchádzač pred podpisom zmluvy).

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača zo záujemcov o túto pracovnú pozíciu!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola Lúky
Sídlisko Lúky 1221/37
95201 Vráble
https://mslukyvrable.webnode.sk/
037 7777 065
Kontaktná osoba
Jana Čápová
0377777065