Vedúci školskej jedálne

Školská jedáleň pri Materskej škole, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Majerníkova 11, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
20.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
154
Platové podmienky
od 1200 €/mesiac (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office (word, excel, outlook) - bežná užívateľská prax Práca so softvérom skladového hospodárstva (VIS, EduPage) výhodou
Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu dohodou.

Náplň práce:
- riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne
- nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, verejné obstarávanie na nákup potravín
- tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka
- vedenie požadovanej evidencie (normovací hárok, predpis stravného, platieb, preplatkov a nedoplatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie)
- zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov
- realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov
- zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovania v ŠJ
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti služieb poskytovania stravovania vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
- prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
- bezúhonnosť

Výhody:
5 dní dovolenky navyše
2 dni voľna navyše (tzv. sick days)
Odmena pri jubileu
13.plat
Príspevok do DDS
Možné osobné ohodnotenieKontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň pri Materskej škole
Majerníkova 11
84105 Bratislava-Karlova Ves
65312318
Kontaktná osoba
Ing.Katarína Šajbanová
0270711163