Ekonóm/ka

Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
560
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
min. úplne stredné vzdelanie ekonomického zamerania, prax. min. 2. roky
Ďalšie požiadavky
Požiadavky:- komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy,
- ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania,
- účtovanie došlých a vydaných faktúr, bankových výpisov, interných dokladov, pokladne, majetku,
- zostavovanie účtovných závierok - finančné výkazy aj účtovné výkazy,
- komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva,
- tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
- spracovanie správy i hospodárení ZŠ,
- evidencia majetku, odpisovania majetku, inventarizácia majetku,
- tvorba smerníc, interných predpisov, zmlúv

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jana Amosa Komenského
Ulica Komenského 1227/8
92601 Sereď
https://zskomsered.edupage.org/
0317892404,0316270151
Kontaktná osoba
Brigita Halasi
+421 316270151