Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zástupca riaditeľa

Súkromná materská škola HAPPY-TIME, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šumavská 34, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s Office365 - Word, Excel, Power Point, MS Teams, Edupage a AscAgenda
Vzdelanie
v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu zástupca riaditeľa školy pre výchovno-vzdelávací proces.

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
• zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
• minimálna prax 5 rokov,
• preferujeme učiteľa všeobecno- vzdelávacích predmetov- kombinácia matematika, informatika, jazyk
• absolvovanie funkčného vzdelávania,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
Ďalšie požiadavky
Náplň práce a požiadavky:
• zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľky,
• zabezpečovanie organizačno-administratívnych úloh (štatistiky, edu – zber),
• správa elektronického systému školy (EDUPAGE),
• kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacej práce zamestnancov/účasť na ich hodnotení,
• pedagogická činnosť v rozsahu vyplývajúcom zo zákona,
• aktívna účasť na realizácii/tvorbe koncepcie školy,
• znalosť a dodržiavanie legislatívy,
• manažérske a organizačné schopnosti,
• schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji,
• výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy,
• schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie,
• podávanie návrhov na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy,
• aktívna spoluúčasť na propagácii školy.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola HAPPY-TIME
Šumavská 34
82108 Bratislava-Ružinov
https://smshappy-time.edupage.org/
+421 903 492 955,+421907320561
Kontaktná osoba
Miroslava Sekáčová
0948259191