Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Poľnohospodárska výroba, Spracovanie poľnohospodárskych produktov, Tradičné poľnohospodárstvo
Termín nástupu
21.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
165
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet- pokročilý , EduPage výhodou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podmienky pre zaradenie na pohovor:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym a emailovým kontaktom,
 doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 spĺňanie vyššie uvedených požiadaviek na uchádzača,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669
03101 Liptovský Mikuláš
https://sosplm.edupage.org/
0445521849,044/5521849
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Šunová
0445521849