Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
61
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis - europass
kópie dokladov o vzdelaní
odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska
cirkevný sobášny list nie starší ako 3 mesiace (slobodní uchádzači – krstný list)
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
praktický život podľa katolíckej viery a morálky
pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
digitálne, komunikačné a organizačné zručnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Demetra
Ulica Štefana Onderča 240/1
08261 Ražňany
https://czssvdemetra.edupage.org/
0514523000,051/4523000
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Halčáková
0911 917 197