Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola FUTURUM, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
1.mája 169/9, Trenčín
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
159
Platové podmienky
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročílý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Znalosť anglického jazyka (štátna skúška) potrebná.
Ďalšie požiadavky
Požiadame v reakcii na ponuku zaslať:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu SZŠ FUTURUM, 1. mája 167/9, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Vaňová

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9
91105 Trenčín
https://szsfuturum.edupage.org/
0905905297,0905 905 297
Kontaktná osoba
Renáta Šumichrastová
0905 905 297