Účtovník/čka

Základná škola F.E.Scherera, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
E. F. Scherrera 40, Piešťany
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
187
Platové podmienky
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1007,50 €/ mesiac + po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- Znalosť práce s PC: Internet - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel, (účtovnícky program KORWIN)
- Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- prax v oblasti účtovníctva vo verejnej správe – minimálne 1 rok – je výhodou
- ovládanie štátneho jazyka
- ovládanie podvojného účtovníctva
- vedenie a spracovanie dochádzky zamestnancov, mzdovej agendy
- vedenie a spracovanie prihlášok, odhlášok, zápočtových listov, ročné zúčtovanie
mzdy, zasielanie výkazov
- účtovanie prijatých a vystavených faktúr a ich zverejňovanie
- účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách
- organizačné a komunikačné schopnosti
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola F.E.Scherera
E. F. Scherrera 40
92101 Piešťany
https://9zspn.edupage.org/
0337725836,033/7725836
Kontaktná osoba
Eva Madrová
0910 522 121