Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Lednické Rovne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Súhradka 204, Lednické Rovne
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Úplné stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie - predškolská a elementárna pedagogika.
Vzdelanie podmienkou!!!
Ideálne s ukončeným adaptačným vzdelávaním
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná a duševná spôsobilosť
-znalosť štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
-ochota učiť sa

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu školy:
[email protected]

Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 20.11.2023

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Súhradka 204
02061 Lednické Rovne
https://mslednickerovne.edupage.org/
0424693538,0948861900
Kontaktná osoba
Jarmila Provazníková
0948 861 900