Upratovačka

Gymnázium, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park mládeže 5, Košice-Sever
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661
Platové podmienky
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (platová trieda 1 v závislosti od počtu odpracovaných rokov).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
- zdravotná spôsobilosť,
- pracovitosť, spoľahlivosť, svedomitosť
- schopnosť pracovať v tíme.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Park mládeže 5
04001 Košice-Sever
https://gpm.edupage.org/
0556335470,+421556335470
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy
+421556335470