Riaditeľ

Materská škola, Bratislava-Čunovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cédrová ulica 6, Bratislava-Čunovo
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
- telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
- najmenej 5 rok. pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 z. z.
- znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti, osobitné a morálne predpoklady
- zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu na požiadanie ([email protected])

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Cédrová ulica 6
85110 Bratislava-Čunovo
https://mscedrova.edupage.org/
0911791005
Kontaktná osoba
Miestny úrad Bratislava-Čunovo
026250629