Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Základná škola, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajanského 93, Modra
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
435
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň Word, Excel, mzdový program VEMA, CORA GEO
Vzdelanie
úplné stredoškolské s maturitou ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Náplň práce - mzdová účtovníčka:
- komplexné zabezpečovanie personálnej a mzdovej politiky (prijímanie, výber zamestnancov školy...),
- čiastočné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti,
- tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a implementácia systému hodnotenia a odmeňovania v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a platnej legislatívy vzťahujúcej sa na výkon práce vo verejnom záujme,
- zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou (správnu likvidáciu miezd) v súlade so zákonom a v súvislosti s platnými predpismi a zabezpečuje ich archiváciu (mzdové listy pracovníkov),
- vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, platové dekréty podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc, platové postupy, osobné spisy pracovníkov), spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, (vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne),
- zabezpečuje vybavenie OOPP pri prijatí nového zamestnanca a lekársku prehliadku,
- správne uplatňuje a zabezpečuje personálne rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi personálnej práce a pripravuje vecné návrhy v oblasti odmeňovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi pre oblasť odmeňovania,
- pripravuje návrhy a realizáciu rozpočtu za kategóriu miezd a platov a povinných odvodov a vypracováva príslušné výkazníctva o mzdách a platoch,
- spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou,
- zabezpečuje aktuálnosť daňových vyhlásení zamestnancov, vyplácanie daňového bonusu a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy, ročné zúčtovanie poistného zamestnancov a ročné zúčtovanie daní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vajanského 93
90001 Modra
https://zsvajanskeho.edupage.org/
0336472582,033 647 2583
Kontaktná osoba
PaedDr. Marcela Pechová
0910606953