Učiteľ/ka SŠ

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kalinčiakova 47, Trnava
Aprobácia
Chémia
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.1.2024
Rozsah úväzku
13%
Počet študentov školy
47
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, aSc Agenda, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 2911/47, 917 01 Trnava prijme do pracovného pomeru pedagóga predmetu Chémia s nástupom od 1.2.2024 na čiastočný úväzok 3 hodiny. Požadovaná kvalifikácia podľa platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní a štrukturovaný životopis zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na: [email protected]. Kontaktná osoba: Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka, mobil: 0903/404 372

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47
91701 Trnava
www.stkdn.sk
0904336446,0335514834,0903404372
Kontaktná osoba
Mgr. Valéria Žilová
0903404372