Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Materská škola - Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
144
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, kuchár/čašník, príprava jedál
• odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum)
• predchádzajúce skúsenosti na pozícii hlavnej kuchárky sú výhodou
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• zdravotný a potravinársky preukaz v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Rybárska 1743/8A
97901 Rimavská Sobota
www.msrybarska.szm.sk
0475622241,047/5622241
Kontaktná osoba
Erika Václaviková
0911 869 023