Ekonóm/ka

Súkromná základná škola ESPRIT, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
15.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
145
Platové podmienky
od 1 500 EUR/brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:

Mzdová a personálna agenda:
- vedie personálnu agendu zamestnancov školy (tvorba pracovných zmlúv, platových dekrétov, platové postupy, osobné spisy pracovníkov), spojenú so vznikom a zánikom pracovného pomeru, (vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne),
- pripravuje podklady pre spracovanie miezd,
- pripravuje podklady ročného zúčtovania dane,
- komunikuje s príslušnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, štatistickým úradom, daňovým úradom,
- zabezpečuje archiváciu dokladov,
- spravuje sociálny fond a iné.

Ekonomická agenda:
- zodpovedá za rozpočet školy (tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov),
- vystavuje a uhrádza faktúry,
- pripravuje podklady pre spracovanie mesačných účtovných dokladov,
- vypracováva štatistické výkazy o práci,
- vyhotovuje ročnú správu o hospodárení a iné.

Informácie:
Mgr. Adriana Ciráková
[email protected]
0903406543
www.sgesprit.sk, FB: sukromna skola esprit

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62
84105 Bratislava-Karlova Ves
www.sgesprit.sk
0262250902, 0903406543
Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Ciráková
0903406543