Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 267, Veľká Lomnica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
872
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, Teams , Zoom, práca s internetom edupage, práca s interaktívnym dotykovým displejom ,)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z.z. , vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore
- učiteľ 2.stupňa s aprobáciou ANJ
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
- doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- profesijný životopis (europass)
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- referencie s predchádzajúceho zamestnania
-čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- prax vítaná – nie je podmienkou,
- zodpovednosť, spoľahlivosť,
Pracovný pomer : na dobu určitú s predpokladom na TPP
• Požadované dokumenty doručiť poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
• Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 267
05952 Veľká Lomnica
https://zsvlomnica.edupage.org/
0524561183,
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Langová
0524561183