Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Rastislavice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rastislavice 186, Rastislavice
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
62
Platové podmienky
Platové zaradenie: funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Vzdelanie
Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa:

a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
c) podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Splnenie podmienky - ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
-predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 - § 18 zákona č. 138/2019 Z. z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
-znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na materskú školu
Ďalšie predpoklady: - organizačné a riadiace schopnosti - spoľahlivosť a flexibilita - precíznosť a presnosť - samostatnosť - aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet, Edupage)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rastislavice 186
94108 Rastislavice
https://zsrastislavice.edupage.org/
0356478155
Kontaktná osoba
Janka Šutková
0908160160