Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 534/7, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na oddelení prevencie pracuje 5 zamestnancov. Pracovná pozícia si vyžaduje schopnosť tímovej spolupráce - práca vo dvojiciach, spoločné pracovné úlohy celého tímu napr. príprava vzdelávacích aktivít, schopnosť flexibilne riešiť krízové a problémové situácie - práca a intervencie v školských triedach, individuálna poradenská práca s klientmi a ich rodinami. Pracovné činnosti sú zaujímavé a sú rôznorodého charakteru od individuálnych po skupinové aktivity, od priamej práce s klientmi až po metodickú prácu s odbornými a pedagogickými zamestnancami. Snažíme sa vytvárať priestor pre realizáciu individuálnych predpokladov a zručností jednotlivých zamestnancov vychádzajúc v ústrety potrebám, očakávaniam našich klientov (deti, rodina, škola, odborníci v iných rezortoch, tretí sektor). Očakávame človeka, ktorý rád pracuje s ľuďmi, je ochotný sa profesionálne rozvíjať, má schopnosť sebareflexie, empatie a kritického myslenia.
Pozícia je určená nielen pre sociálneho pedagóga, ale aj psychológa, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Nevädzová 534/7
82101 Bratislava-Ružinov
www.poradnaba2.sk
43632588,02/43632588
Kontaktná osoba
Barbora Šimková
+421243632588