Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Zamarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zamarovce 63, Zamarovce
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, práca s PC vítaná
Vzdelanie
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kritériá a osobnostné požiadavky na kandidáta:
- bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ústretovosť, komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis,
 motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
 kópia dokladu o vzdelaní
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne osobného stretnutia telefonicky alebo elektronicky. Pri pohovore je potrebné predložiť čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor, tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp. doručiť na adresu:     
Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce
alebo
na e-mail kontaktnej osoby: [email protected]
do 16.11.2023.
V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:
„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľka materskej školy“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Zamarovce 63
91105 Zamarovce
www.obeczamarovce.sk
0326522852,032/6522852
Kontaktná osoba
Ing. Pavol Psota
0326520636