Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Dunajská 126/16A, Hamuliakovo, Hamuliakovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 126/16A, Hamuliakovo
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT na bežnej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia cez - Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Dunajská 126/16A, Hamuliakovo
Dunajská 126/16A
90043 Hamuliakovo
0907666114
Kontaktná osoba
Alena Maschkanová
+421907666114